Adopteer een pijp van het Hess kabinetorgel

Eén van de manieren waarop de stichting "Vrienden van de Tolberterkerk" tracht de voor de restauratie van het Hess kabinetorgel benodigde gelden bij elkaar te krijgen is het tegen een vergoeding laten 'adopteren' van pijpen in het orgel. De bedragen hiervoor varieren van € 50,= voor de grootste pijpen tot € 10,= voor de kleinste.
Uw naam wordt vermeld op een lijst die opgeborgen wordt in het orgel.

Naam *
Adres *
PC, Plaats *
e-mail *
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Betalen Gaarne het aangevinkte bedrag(en) over maken op NL97INGB0007469117 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk
Opmerkingen