2000 - 2001

Terug naar concertgeschiedenis

25 november 2000
Accordeonstudenten
Conservatorium Saxion Hogeschool Enschede

17 december 2000
Kerstconcert
Van Oeckelenkoor
o.l.v. Wilma de Jong - van Bommel
Sybolt de Jong - piano
Hanneke Wierenga - viool

21 december
Kerstconcert
Muziekvereniging "Woldhoorn"
o.l.v. Johannes Reijenga

13 januari 2001
A-Capellakoor Bragi
o.l.v. Rein de Vries

24 maart 2001
Ingebruikname van het gerestaureerde Van Oeckelen orgel
Wilma de Jong - van Bommel en Ella Postma - Roerdink - zang
Sybolt de Jong & Jack Westra - orgel
Het Van Oeckelenkoor

08 april 2001
Cantorij Oldebert
o.l.v. Luilf van Dam
Jelle Geert Postma - orgel
Berta Kwant - fluit

24 mei 2001
Westerkerkkoor Amsterdam
o.l.v. Jan Pasveer
Max van Egmond - bas
Eri Tagahashi - sopraan
Piet Hulsbos - orgel

17 juni 2001
Van Oeckelenkoor
o.l.v. Wilma de Jong - van Bommel
Sybolt de Jong - orgel & piano