2004 - 2005

Terug naar concertgeschiedenis

19 december 2004
Kerstconcert
Van Oeckelenkoor
o.l.v. Wilma de Jong - van Bommel
Sybolt de Jong - piano
Tammo Oldenhuis - orgel