Bestuur

Voorzitter: dhr. R. van der Valle
Secretaris: dhr. V.H.M. Timmer
Penningmeester: Mevr. S. de Jong
Lid: dhr. J. Engels