Concerteren in de serie

De serie "Muziek in d' Olle Buurt" biedt amateur- en professionele kunstenaars de gelegenheid om hun (toon) kunsten onder de aandacht van een zeer gemêleerd publiek te brengen.
Voor de kunstenaars is geen financiële vergoeding beschikbaar.
Alle baten zijn bestemd voor de restauratie van het Hess kabinetorgel.

De orgel- en concertcommissie van Muziek in d’ Olle Buurt draagt zorg voor een gastvrij onthaal, repetitiemogelijkheden, publiciteit middels verschillende soorten media, aanplakbiljetten en het afdrukken en vermenigvuldigen van het programma.

Natuurlijk ontvangt elke kunstenaar een leuk aandenken.

Wanneer u een optreden, expositie wilt verzorgen in onze serie
kunt u een @mail sturen naar:
Dhr. R. van der Valle: mailto:rvdvalle@home.nl