Contact

Wilt u een keer concerteren?
Lees dan eerst: Concerteren

Voor verdere informatie, vragen en/of
opmerkingen kunt u een @mail sturen naar:

Dhr. Herman Ruitenberg

Dhr. Sybolt de Jong, webmaster

P/a Dhr. H. Ruitenberg
Wissingehof 4 9351 RT Leek
(0594) 512137

Gironummer "Muziek in d' Olle Buurt": NL97INGB0007469117