Stichting Vrienden van de Tolberterkerk

De Stichting Vrienden van de Tolberterkerk bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
In verband met deze ANBI-status vindt u hier de gegevens van de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk over het afgelopen boekjaar. De ANBI-status (zorgt ervoor dat giften en schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website. Deze gegevens vindt u hieronder.

In verband met een aanvraag voor de ANBI-status vindt u hier de gegevens van de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk over het afgelopen boekjaar. De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zorgt ervoor dat giften en schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website. Deze gegevens vindt u hieronder.

Naam van de stichting

Stichting Vrienden van de Tolberterkerk
ANBI-nummer92655 per 1 januari 2014
RSIN-nummer818385248

Contactgegevens:
Rinke van der Valle
Swarte Ruiters 7
9351NL Leek
mailto:rvdvalle@home.nl

Doelstelling (Artikel 2 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel:
a. ondersteuning van de werkzaamheden van de “Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert” (van de “Stichting Oude Groninger Kerken”, gevestigd te Gemeente Groningen) en uitvoering van de werkzaamheden van de uit die commissie voortgekomen “Orgel- en Muziekcommissie Kerk Tolbert”.
b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van de muziekserie “Muziek in d’Ollebuurt” en andere muzikale evenementen. Daarnaast tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door eventuele ondersteuning en samenwerking met de Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert bij activiteiten die de kerk en het kerkhof ten goede komen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. R. van der Valle
Secretaris: dhr. V.H.M. Timmer
Penningmeester: Mevr. S. de Jong
Lid: dhr. J. Engels

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording over het boekjaar 2017 vindt u hier [19 KB]

Een financiële verantwoording over het boekjaar 2018 vindt u hier [22 KB]