Muziek in d' Olle Buurt

De lezing over de Hohe Messe op 27 maart is afgelast vanwege de situatie rond het coronavirus.
Mocht er later een vervangende datum komen, dan kunt u die hier vinden.

Nieuw leven voor een oud orgel

Zeer veel informatie over het orgel, de bouwer, vergelijkbare orgels van Hess, alsmede een uitgebreid overzicht van het restauratiewerk zelf;
56 pagina’s, formaat A-4, glanspapier, ruim 90 afbeeldingen (het overgrote deel daarvan in kleur), mensuurlijsten en CD met klankvoorbeelden.
(organist: Sybolt de Jong)

Om het boekje Nieuw leven voor een oud orgel te bestellen kunt u een mail sturen met uw NAW gegevens naar de heer H. Ruitenberg mailto:hermanruitenberg@xs4all.nl
o.v.v. boekje Nieuw leven voor een oud orgel.
Het boekje wordt u dan toegezonden.
Betaling gaat middels een bijgesloten factuur.

 

stichting "Vrienden van de Tolberterkerk"

Op 28 september 1996 was de kerk in Tolbert voor de eerste keer het podium voor een concert, georganiseerd door de Orgel-en Muziekcommissie, voortgekomen uit de plaatselijke commissie Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken.
De commissie werd destijds door een aantal enthousiaste vrijwilligers in het leven geroepen om gelden in te zamelen voor de restauratie van het aldaar aanwezige “Van Oeckelenorgel”.
Al snel kreeg de concertserie de naam “Muziek in d’Olle Buurt”, naar de oude naam van het dorp Tolbert.
De voltooiing van de restauratie van het “Van Oeckelenorgel” betekende niet het einde van de concertserie. Integendeel, de concertserie had in de loop van jaren een eigen naam gevestigd en daarbij een divers publiek aan kunnen spreken.

In februari 2020 start het 25e seizoen van Muziek in d' Olle Buurt. De commissie vormt sinds september 2007 een onderdeel van de opgerichte stichting "Vrienden van de Tolberterkerk"

Graag verwelkomen we u op een van onze concerten.

Commissie “Muziek in d’Olle Buurt".

Tolbert, februari 2020

 

In het lustrumjaar 2005 is een cd uitgegeven: Concertini voor orgel en strijkers van Joseph Haydn
> meer informatie

Met het bestellen van deze cd steunt u de restauratie van het Hess kabinetorgel.