Muziek in d' Olle Buurt

stichting "Vrienden van de Tolberterkerk"

Op 28 september 1996 was de kerk in Tolbert voor de eerste keer het podium voor een concert, georganiseerd door de Orgel-en Muziekcommissie, voortgekomen uit de plaatselijke commissie Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken.
De commissie werd destijds door een aantal enthousiaste vrijwilligers in het leven geroepen om gelden in te zamelen voor de restauratie van het aldaar aanwezige “Van Oeckelenorgel”.
Al snel kreeg de concertserie de naam “Muziek in d’Olle Buurt”, naar de oude naam van het dorp Tolbert.
De voltooiing van de restauratie van het “Van Oeckelenorgel” betekende niet het einde van de concertserie. Integendeel, de concertserie had in de loop van jaren een eigen naam gevestigd en daarbij een divers publiek aan kunnen spreken.
Vanaf 28 september 1996 tot heden werden 131 concerten georganiseerd.

In oktober 2015 start het 20e seizoen van Muziek in d' Olle Buurt. De commissie vormt sinds september 2007 een onderdeel van de opgerichte stichting "Vrienden van de Tolberterkerk"

Graag verwelkomen we u op een van onze concerten.

Commissie “Muziek in d’Olle Buurt".

Tolbert, september 2015

 

De Krant: restauratie Hess kabinetorgel binnenkort van start

In het lustrumjaar 2005 is een cd uitgegeven: Concertini voor orgel en strijkers van Joseph Haydn
> meer informatie

Met het bestellen van deze cd steunt u de restauratie van het Hess kabinetorgel.