kerk Tolbert

Steun onze stichting

Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk
De muziekserie “Muziek in d’Olle Buurt” valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk. Deze stichting houdt zich vooral bezig met het organiseren van (muzikale) activiteiten in de kerk, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het immer voortdurende onderhoud van de beide orgels.

Donateur
U kunt donateur worden van deze Stichting door jaarlijks minimaal € 12,50 bij te dragen. Uw aanmelding ontvangen we graag per e-mail op ollebuurt@gmail.com of telefonisch op 0594-51 68 34.
Het rekeningnummer van de Stichting is NL 77 RABO 0340 7447 31.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Op dezelfde manier kunt u zich ook aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief, die een paar keer per jaar verschijnt (gemiddeld ongeveer 2 weken voor elke activiteit).

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over de voorgaande jaren vindt u hier.

Officiële gegevens
De Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk is opgericht op 22 augustus 2007.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02100274
De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling); giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belastingen
IBAN: NL 77 RABO 0340 7447 31

ANBI logo