kerk Tolbert

Kerk Tolbert
De kerk is omstreeks 1290 gebouwd op een zandhoogte midden in het dorp. Het oudste deel van de kerk is het koor.
Schip en zadeldaktoren zijn van een latere datum. De kerk heeft vele verbouwingen ondergaan. Zo werd in de 18e eeuw een houten scheidingswand aangebracht tussen koor en schip waarvoor delen van het koorhek zijn gebruikt.

In 1867 werd op de galerij tegen de torenwand een orgel geplaatst, gebouwd door Petrus van Oeckelen. De huidige kerkinrichting stamt uit de 19e eeuw. In de periode 1984 – 1996 zijn toren en kerk gerestaureerd.
Het orgel werd in 1999 – 2000 gerestaureerd.

Adres: Hoofdstraat 48, Tolbert

 

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.