kerk Tolbert

Contact

Voor vragen, verdere informatie of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar ollebuurt@gmail.com

Concerteren in de serie

De serie “Muziek in d’ Olle Buurt” biedt amateur- en professionele kunstenaars de gelegenheid om hun (toon)kunsten onder de aandacht van een zeer gemêleerd publiek te brengen. Voor de kunstenaars is een beperkte financiële vergoeding beschikbaar. De baten zijn mede bestemd voor het onderhoud van het Van Oeckelenorgel en het Hess kabinetorgel.

De orgel- en concertcommissie van Muziek in d’ Olle Buurt draagt zorg voor een gastvrij onthaal, repetitiemogelijkheden, publiciteit middels verschillende soorten media, aanplakbiljetten en het afdrukken en vermenigvuldigen van het programma.

Natuurlijk ontvangt elke kunstenaar een leuk aandenken.

Wanneer u een optreden, lezing of expositie wilt verzorgen in onze serie kunt u een e-mail sturen naar: ollebuurt@gmail.com