Dit jaar geen kerstconcert !
Het zal u niet verbazen dat wij U, gezien de huidige omstandigheden, niet kunnen uitnodigen voor een Kerstconcert in de kerk van Tolbert.

Dit in verband met de landelijke maatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Het blijft lastig om voor het lopende seizoen activiteiten voor te bereiden, vanwege zo vele onzekere factoren. Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen wij dat via onze digitale Nieuwsbrief en deze website laten weten. 

Ondertussen wensen wij u ondanks alles goede feestdagen, geduld en vooral veel gezondheid toe. 

Het bestuur