25 jaar en 160 concerten verder….

Op zaterdag 24 en zondag 25 september is in de kerk van Tolbert een expositie te bezichtingen, die een overzicht geeft van de activiteiten van de Vrienden van de Tolberter Kerk in de afgelopen 25 jaar.

De stichting werd opgericht om gelden in te zamelen voor de restauratie van het Van Oeckelen-orgel, nadat de restauratie van de kerk was voltooid. Toen ook dit doel was gerealiseerd werden de binnenkomende financiën gereserveerd voor de aanschaf  en restauratie van het H.H. Hess-kabinetorgel. Dit is afkomstig uit (en gezamenlijk bezit van) de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche.

De tentoonstelling laat affiches uit de hele periode zien, zodat een mooi beeld ontstaat van de gevarieerdheid van de geboden concerten. Ook wordt aandacht besteed aan de talrijke acties (speciale wijn, gebakken orgelpijpjes, etc.) die werden georganiseerd.

OPENING
De tentoonstelling wordt op zaterdag 25 september 2022 om 10.30 uur geopend door Bé Schollema, wethouder kunst en cultuur van de gemeente Westerkwartier. Donateurs en verdere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

OPENINGSTIJDEN
De tentoonstelling is gratis te bezoeken open op:
– Zaterdag 24 september: 11.00-17.00 uur
– Zondag 25 september: 13.00-17.00 uur